KopieerService Terwolde

 

 

 

   

 

 

 

 

 Disclaimer.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt geplubiceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze site.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade , die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site van 

KopieerService-Terwolde is verkregen.

Met het oog op bovenstaande  wordt U altijd aangeraden inlichtingen in te winnen (telefonisch of persoonlijk).

De informatie op de site kan dagelijks worden aangepast en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde onmiddellijk ingaan.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, (schriftelijke) toestemming van KopieerService Terwolde.

 

 

 
 Rozendaalseweg 10, 7396 BB Terwolde